Algemene Voorwaarden

HUURPRIJZEN:

Alle huurprijzen zijn inclusief op- en afbouwen.

Alle vermelde prijzen op de website zijn de huurprijzen per dag. Voor meerdere dagen huur geldt de volgende staffel; 2e dag 50%, 3e dag 30%,  4e dag en verder 20%.

 

LADEN EN LOSSEN:

De goederen worden op de plek van bestemming geplaatst, mits deze goed bereikbaar is. U dient er voor te zorgen dat er vrije parkeerruimte is voor het laden en lossen.

HUURPERIODE: Verlenging van de huurperiode etc. is alleen mogelijk indien dit voor aanvang van de huurperiode is overeengekomen of na mondeling overleg.

BREUK, SCHADE, VERMISSINGEN ETC.:

Vanaf het moment dat de huurder de goederen in ontvangst heeft genomen is de huurder aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde goederen.

Indien één van deze gevallen plaatsvindt, zal naast de huurprijs een vervangingsprijs in rekening worden gebracht. 

VERVANGINGSPRIJZEN GLASWERK: Standaard glaswerk € 0.50 Overig glaswerk € 1.00 per stuk.

BETALING:

Tenzij anders overeengekomen, dient het totaalbedrag van de order uiterlijk 14 dagen na levering op onze bankrekening bij geschreven te zijn. 

LEGITIMATIE:

Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het huren van onze artikelen.

ANNULERING:

Bij annulering van reeds bestelde goederen brengen wij annuleringskosten in rekening, hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
50% van totaalbedrag bij 3 dagen of minder.

 

VERPAKKINGEN EN RETOUR:

Alle goederen, barren, koeling en glazen, dienen schoon en droog retour gegeven te worden. Als de goederen niet schoon en droog zijn wordt hiervoor 5 euro extra per productgroep in rekening gebracht.

 

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID:

Gedurende de huurtijd is alle risico van de gehuurde goederen voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde.

Ingeschreven onder nummer 55284248 bij de Kamer van Koophandel
Bankrekeningnummer NL66 RABO 0343171384 t.a.v. Kunst.
BTW: NL001531676B47

Menu

Betaalwijze

Contant of Pin
Bank NL66 RABO 03431 71384

Waarom bij ons

Brengen & Halen
Achteraf betalen
Gratis Bezorging

Assistentie

Sponsoring

Team Sponsor

Volg Ons

Contact

Informatie

De Voorwaarden
KVK: 55284248
BTW: NL001531676B47